Book billetter til aktuelle video-/fototure:
Brug rabatkoden FILMJATAK for -50%

VisionKayaks betingelser for deltagelse i foto- og videoture

Betingelserne gælder for alle, der deltager i foto- og videoture. Disse ture annonceres typisk via nyhedsbrevet, og er særskilte ture, hvor du som gæst ved at deltage accepterer og samtykker til at blive fotograferet/filmet til materiale, som VisionKayak og dennes samarbejdspartnere kan benytte. I teksten herunder vil billeder/video henvises til som MATERIALET


Sådan deltager du:
Det vil være forskelligt fra tur til tur, hvordan du kan tilmelde dig. I nogle tilfælde vil foto-/video-turene ligge i det normale bookingsystem men være tydeligt markeret som video-/fototur i eventnavnet. I andre tilfælde vil tilmelding være via mail, oprigning eller andet. Prisen for at deltage vil være tydeligt markeret. Enkelte deltagere kan være inviteret af VisionKayak - f.eks. fordi der ønskes specifikke gæstekombinationer til MATERIALET (f.eks. børnefamilie med mindre børn, seniorpar eller lignende). 

Hvad skal du gøre under foto-/videoturen:
Programmet og forudsætningerne kan variere fra foto-/video-tur til foto-/video-tur og vil oftest være nærmere beskrevet dér, hvor du har fundet oplysninger om, at der afholdes en foto-/videotur. Som tommelfingerregel ønskes så naturlige optagelser/billeder som muligt, hvilket betyder, at MATERIALET søger at indfange stemningen mellem dig, dine kære og fjorden så afslappet som muligt. Det vil kunne komme instruktioner fra kamerafører/producer/instruktør/VisionKayaks medarbejdere i forbindelse med turen (f.eks. at du/I skal kigge i en bestemt retning, smile til dit barn, ro på en bestemt måde, ro frem og tilbage, kigge i kameraet/ned i vandet eller lignende). 

Hvis turen ikke kan gennemføres:
Video- og fototure er af naturlige årsager ekstremt afhængige af optimale vind-, vand- og vejrforhold. Vi optager i godt vejr med klart vand, og såfremt dagen, hvor foto-/videoturen er planlagt til IKKE byder på optimale forhold, udskydes foto-/videoturen til bedre forhold. Såfremt du ikke kan deltage på den nye dato, vil dit indbetalte beløb konverteres til et gavekort af samme værdi (f.eks. vil billetter købt med xx% rabat til en totalværdi á 350 DKK konverteres til et gavekort med værdi 350 DKK), som du kan benytte på en valgfri, ledig tur i GLASKAJAK® med VisionKayak (information ang. udløbsdato vil fremgå af gavekortet). Der ydes ingen kompensation for transport, overnatning, leje, fridage eller lignende i forbindelse med aflysning/udskydelse af foto-/videoture. Se TURPOLITIK for yderligere oplysninger. 
VisionKayak kan aflyse/udskyde foto-/videoture helt op til turens planlagte tidsrum uden yderligere varsel.  

Samtykke:
Når du deltager i en video- eller fototur accepterer du, at du vil blive fotograferet/optaget, og at disse billeder/videoer (MATERIALET) kan benyttes af VisionKayak og dennes samarbejdspartnere i kommercielt øjemed i ubegrænset mængder og ubegrænset omfang i en ubegrænset periode. Du accepterer dette ved deltagelse/tilmelding til foto-/videoture og vil også på dagen skulle underskrive en samtykkeerklæring på samme, som VisionKayak opbevarer sikkert i henhold til GDPR-lovgivningen. Vær opmærksom på, at du jf. loven kan tilbagetrække dit samtykke, men i et sådan tilfælde vil du skulle betale produktionens pris, omkostninger i forbindelse med at fjerne MATERIALET (f.eks. tryk af nye brochurer, bannere, plakater, annoncer o.l., ændring hvor MATERIALET forekommer i digitale annoncer, hjemmesider, partneres hjemmesider mv., gen-redigering af video/billeder og andet tænkeligt, hvor MATERIALET kan være brugt) samt den eventuelle rabat/kompensation, du har fået af VisionKayak på dine billetter i forbindelse med foto-/videoturen som løn/kompensation for at deltage i MATERIALET. Vær opmærksom på at videoproduktioner i forbindelse med foto-/videoturene typisk beløber sig på 25000 kr. ex. moms og opefter. 


Hvem arrangerer foto-/videoturene?
Turene arrangeres af VisionKayak, Marienlyst Strand 15, 7800 Skive, tlf. 58141458

Arrangøren reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse turen på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram